Tymczasowe Drogi Modułowe

Linia 400kV Kozienice-Miłosna