Tymczasowe Drogi Modułowe

Maszt telekomunikacyjny w Ociesękach