Utwardzenie placu dla CPK

Utwardzenie placu dla #CPK
Kilka tygodni temu nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na kompleksowe wykonanie utwardzenia placu biura terenowego Centralnego Portu Komunikacyjnego w miejscowości Buszyce w powiecie grodziskim. W sumie dostarczyliśmy i wbudowaliśmy wraz z robotami ziemnymi i spoinowaniem 930m2 powierzchni z płyt drogowych żelbetowych.