Wykonanie dojazdu w terenie leśnym

Niemożliwe jest możliwe? Możliwe i realne!
Nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na kompleksowe wykonanie drogi dojazdowej dla budowy przyłącza gazowego do PGE Energia Ciepła S.A w Kielcach. Ten przypadek pokazuje jak sprawnie można wykorzystać nasze rozwiązania dla wykonania dojazdu w szczególnie trudnym leśnym, skoleinowanym i podmokłym terenie. Dodatkowo trasa drogi przylegała do obszaru Natura2000. Wybudowaliśmy drogę tymczasową o długości ponad 1.600mb wraz z placami manewrowymi. Po kilku miesiącach jej użytkowania, całość została zdemontowana, a teren przywrócony naturze.