Gazociąg Łapy

Droga dojazdowa i platforma robocza do przewiertu sterowanego pod linią kolejową nr 75 w m. Łapy