Linia 400kV Kozienice-Miłosna

Droga technologiczna i platformy robocze na torfowisku na budowie linii elektroenergetycznej 400kV