Gazociąg Wola Osowińska

Drogi dojazdowe i place manewrowe na budowie gazociągu w m. Wola Osowińska