Droga pod dostawę trafostacji w lubuskiem

Farmy fotowoltaiczne zajmują coraz większy obszar naszego kraju, w związku z czym znacznie częściej lokalizowane są na terenach trudnodostępnych. Dostarczenie elementów lekkich nie przysparza wykonawcom problemów, a ciężkie stacje transformatorowe mogą stać się wyzwaniem. Elementy o wadze kilkunastu ton muszą dotrzeć na miejsce, a następnie zostać rozładowane i zamontowane. Jako przykład naszego wkładu w rozwój czystej energii kolejna udana realizacja. W ciągu 72 godzin od pierwszego kontaktu z Klientem dotarliśmy na miejsce wykonania prac w lubuskiem. Rozpoczęliśmy montaż dojazdu o długości prawie 400mb dla dostawy 4 stacji transformatorowych, co przy niesprzyjających warunkach zajęło 2 dni robocze. Na miejscu zastaliśmy częściowo wykonaną drogę z płyt żelbetowych, z której finalnie zrezygnował nasz Zamawiający, zdając się na nasze doświadczenie. Zastosowane rozwiązanie pozwoliło szybko i sprawnie wykonać bezpieczny dojazd i co istotne, stacje transformatorowe dotarły zgodnie z planem 😊