Maszt telekomunikacyjny w Rokitnie

Za nami jedna z ostatnich realizacji w warunkach zimowych. Na budowie masztu telekomunikacyjnego w Rokitnie, zastosowaliśmy trzy różne rodzaje płyt, w zależności od warunków terenowych. Płyty Strong zostały zamontowane w lokalnym zaniżeniu terenu, gdzie warunki były najgorsze, płyty Stalowe w miejscu ograniczonej przestrzeni montażowej z jednoczesnym umożliwieniem dojazdu dla właścicieli posesji. Płyty Metrum5 natomiast na pozostałej części pola uprawnego, przez które przebiegał dojazd. Wykonana droga posłużyła przez cały okres budowy dla dojazdu ekip montażowych, koparek, aut ciężarowych z betonem po dźwig kołowy o udźwigu 130 ton do montażu konstrukcji masztu.