Transport łodzi podwodnej ORP Sokół

Tym razem wybrano nas do zabezpieczenia podłoży dla transportu łodzi podwodnej ORP Sokół z Nabrzeża Pomorskiego do Muzeum Marynarki wojennej w Gdyni. To niecodzienne wydarzenie pomimo złej aury zgromadziło tłumy widzów. Kilka dni przed planowanym transportem dostarczyliśmy i zamontowaliśmy blisko 4.500m2 różnego rodzaju paneli: Aluminium, Stalowych, drewnianych Metrum3 i Metrum5 oraz Flex Deck. Panele miały za zadanie ochronić podłoża miejskie i zminimalizować szkody powstałe od ponad 400 tonowego transportu. Duże nagromadzenie instalacji podziemnych zwłaszcza ciepłociągów miejskich pod Aleją Lipową spowodowało, że na tym odcinku zastosowaliśmy panele Aluminium. Sama łódź o masie około 370 ton była transportowana przy użyciu pojazdów samojezdnych typu SPMT. Skrupulatnie przygotowany przejazd wymagał zgrania kilku specjalistycznych firm, które w kilka dni wykonały bezpiecznie całą operację. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego spektakularnego transportu!